Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ritussen

Alle liturgische objecten waren bedoeld om de cultus te dienen. In die rituele context werden ze gebruikt en zijn ze ons overgeleverd, werden ze vereerd of geschonden , tentoongesteld of verborgen, gerestaureerd of vermaakt.

Liturgische objecten kunnen maar worden begrepen door ze te verankeren in de rituele context waarin ze hun volle betekenis krijgen. Ze moeten dus worden geïnterpreteerd in een systeem van opeenvolgende en hiërarchische handelingen, met bijpassende gebaren en plechtig herhaalde formules, klanken en geuren, en binnen het temporele en ruimtelijke kader van dit systeem. Het geldt trouwens voor elk ritueel dat het bestaat uit een opeenvolging van objecten, handelingen en klanken die door een sociale groep in gang is gezet met symbolische intenties. Binnen de liturgie, het geheel van riten opgezet door de Katholieke Kerk, is het door die welbepaalde opeenvolging van symbolische handelingen dat men in contact kan treden met het goddelijke.